CFF

  • SEO IMAGE NAME
  • SEO IMAGE NAME
  • SEO IMAGE NAME
  • SEO IMAGE NAME
CFF

CFF Trim är flexibel polymercement beläggning som tar upp röleser i underlaget samt fördelar tryck ovanifrån, till skillnad mot hårda beläggingar som epoxi, hårdbetong och acrylgolv som riskerar att spricka eller släpa.

CFF Trim används för renovering av alla typer av underlag, som t.ex. asfalt, flintcoat samt betonggolv som spricker och rör på sig. CFF Trim installeras snabbt och härdar över natten, har mycket svag lukt och kan läggas under drift.